วิทยาลัยเทคนิคเขาวง สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๕๙
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ : www.kwtc.ac.th

ปิดปรับปรุง 27 ต.ค. 2561

 
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 88/8 หมู่ 11 ถนนเขาวง-กุฉินารายณ์ ตำบล กุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 0-4385-9251 โทรสาร 0-4385-9397 Email : kanlasin01@gmail.com

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองไฟฟ้ากระแสตรง-กระแสสลับ พร้อมชุดอุปกรณ์จำลองจุดเสียภายในวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)